Pliki do pobrania

Artykuły

Płatności

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Księga obiektu budowlanego [Pu/Pb-50]

BUDOWA
9.9
PLN
Księga obiektu budowlanego [Pu/Pb-50]
Księga obiektu budowlanego [Pu/Pb-50]
in_stock
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
24 godziny
Cena: 9,90 zł
Cena netto: 8,05 zł
szt
Książka obiektu budowlanego jest dokumentem przeznaczonym do dokonywania zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w całym okresie użytkowania danego obiektu budowlanego. Scala dokumentację obiektu budowlanego, dlatego tak ważne jest jej prawidłowe prowadzenie.

Podczas wypełniania książki obiektu budowlanego należy przewidzieć także takie czynności jak inwentaryzacje dokumentacji budowlanej czy protokoły okresowych kontroli, a także zapoznać się z podstawowymi parametrami i instalacjami budynku. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nakłada na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych art. 64 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 3 lipca 2003 r
w sprawie książki obiektu budowlanego  
 
Na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, pozycja 414 z 1996 r. Nr 100, pozycja 465, Nr 106, pozycja 496 i Nr 146, pozycja. 680 z 1997 r. Nr 88, pozycja. 554 i Nr 111 pozycja. 726 oraz z 1998 r Nr 22, pozycja. 118) zarządza się co następuje.
     1.1. Rozporządzenie określa wzór książki obiektu budowlanego, zwanej dalej “książką” oraz sposób jej prowadzenia.
     1.2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, pozycja 414 z 1996 r. Nr 100, pozycja 465, Nr 106, pozycja 496 i Nr 146, pozycja. 680 z 1997 r. Nr 88, pozycja. 554 i Nr 111 pozycja. 726 oraz z 1998 r Nr 22, pozycja. 118).
     2. Książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania.
      3.1. Książka powinna mieć format A4 i być wykonana w sposób trwały, zapewniający przydatność do użytkowania w całym okresie użytkowania obiektu.
    3.2. Wzór książki określa załącznik do rozporządzenia.
  4. Książka powinna mieć strony ponumerowane oraz zabezpieczone w sposób chroniący przed ich usunięciem lub wymianą    
    
      5.1. Wpisy do książki obiektu obejmują:
1/ podstawowe dane identyfikujące obiekt:
 
a) rodzaj obiektu i jego adres,b,
b) właściciela, zarządcę - nazwę lub imię i nazwisko,
c) protokół odbioru obiektu - numer i datę sporządzenia,
d) pozwolenie na użytkowanie obiektu - nazwę organu, który wydał, numer i datę wydania,
e) zmianę właściciela lub zarządcy - numer i datę protokołu przyjęcia obiektu,
f) wpis o zamknięciu książki, datę jej założenia
 
2/ dane ogólne o obiekcie budowlanym wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazanej właścicielowi (zarządcy) przy zakładaniu książki obiektu.
3/ plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armaturylub urządzeń przeznaczonych do odcięcia dopływu czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła.
4/ protokoły kontroli oraz badań określonych w art. 62 ust. 1 i 2 ustawy oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu.
     6.1 Wpisy do książki obiektu powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.
    
     6.2. Wpis do książki powinien:
1/ zawierać dane identyfikujące dokument będący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujące osobę, która dokument wystawiła,
2/ cechować się jednoznacznością.
  
     6.3. Wpisów, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 1 lit6 a) i b), dokonuje właściciel lub zarządca obiektu albo osoba upoważniona przez właściciela lub zarządcę.
     6.4. Sprostowania błędów we wpisach dokonuje się przez przekreślenie wyrazów pojedynczą linią oraz umieszczenie daty i podpisu osoby dokonującej zmiany.
     7.1. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia
 
Księga jest oprawiona w sposób trwały, tak że bez zniszczenia okładki nie da się wyjąć lub dołożyć kartek. Okładki są wykonane z kartonu i polakierowane, co sprawia, że są znacznie odporniejsze na wilgoć i ewentualne zanieczyszczenia. Gwarantujemy, że nasz produkt przez długi czas zachowa swoje pełne walory użytkowe.
 
Pliki do pobrania:

Dane techniczne

Format druku A4 (210 x 297)
Rodzaj papieru offset 80 g/m
Ilość kopii nie kopiuje
Kolory papieru biały
Kolor nadruku czarny
Rodzaj oprawy księga - oprawa miękka
Objętość 37 kartek
Numeracja stron tak
Zszywki tak
Kod kreskowy tak
Pakowanie 10/100

Produkty powiązane

Przepustka jednorazowa [Pu/A-102] Przepustka jednorazowa [Pu/A-102]
Druk ten służy do udokumentowania wejjścia na teren zakładu lub instytucji o charakterze zamkniętym, osoby niezatrudnionej w tym zakładzie. Druk zawiera dane osobowe, cel wejścia oraz miejsce do którego dana osoba się udaje. Przepustka jest potwierdz...
Cena: 1,90 zł

Przepustka materiałowa [Pu/A-120] Przepustka materiałowa [Pu/A-120]
Druk przeznaczony do dokumetowania wnoszonych / wwożonych i wynoszonych/wywożonych przedmiotów na teren zakładu, instytucji. Druk ten jest wystawiany przez ochronę przy wkraczaniu na teren zakładu, a oddawany jest przy opuszczaniu terenu.
Cena: 3,10 zł

Księga doręczeń przesyłek miejscowych [Pu/Kn-10] Księga doręczeń przesyłek miejscowych [Pu/Kn-10]
 • objętość 60 kartek
 • oprawa twarda STANDARD
 • brak konieczności plombowania
 • 720 wpisów
 • Dz. U. 2011 r Nr 14, poz. 67
Cena: 8,90 zł

Księga kontroli [Pu/Kn-14] Księga kontroli [Pu/Kn-14]
 • objętość 20 kartek
 • oprawa zeszytowa miękka
Cena: 3,50 zł

Księga kancelaryjna [Pu/Kk] Księga kancelaryjna [Pu/Kk]
 • oprawa twarda w 3 kolorach okleiny
 • trwała mocna oprawa
 • 80 lub 200 kartek

 

Cena: 16,90 zł

Księga meldunkowa A4 [Pu/Km] Księga meldunkowa A4 [Pu/Km]
 • oprawa twarda typu STANDARD
 • objętość 80 kartek
 • przeznaczona na 1600 wpisów
Cena: 16,90 zł

Księga inwentarzowa A4/oprawa twarda [Pu/K-205] Księga inwentarzowa A4/oprawa twarda [Pu/K-205]
Książka w oprawie twardej, format A4, objętość 80 kartek - strony numerowane.
Cena: 19,90 zł

Księga środków trwałych A4, oprawa twarda [Pu/K-207] Księga środków trwałych A4, oprawa twarda [Pu/K-207]
 • oprawa twarda typy STANDARD
 • objętość 80 kartek
 • przeznaczona na 800 wpisów
Cena: 16,90 zł

Księga druków ścisłego zarachowania [Pu/K-210] Księga druków ścisłego zarachowania [Pu/K-210]
Książka jest przeznaczona do rejestracji wydanych druków ścisłego zarachowania takich jak: kwitariusze przychodowe oraz ewidencyjne opłat kwity parkingowe bilety wstępu kwity opłaty np. targowej Wzór książki jest zgodny z obowiązującymi aktami prawny...
Cena: 6,50 zł

Księga kontroli sanitarnej A5 [Pu/Ksn-1] Księga kontroli sanitarnej A5 [Pu/Ksn-1]
WYCIĄG Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 4 listopada 1985 r. (Dziennik Ustaw nr 56/85, poz. 289) W SPRAWIE KSIĄŻKI KONTROLI SANITARNEJ Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitar...
Cena: 2,00 zł

Opinie o produkcie (0)

Sklep internetowy DRUKI AKCYDENSOWE

Sklep internetowy Shoper.pl