Pliki do pobrania

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Płatności

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Księga obiektu budowlanego [Pu/Pb-50]

ADMINISTRACJA
10.9
PLN
Księga obiektu budowlanego [Pu/Pb-50]
Księga obiektu budowlanego [Pu/Pb-50]
in_stock
Dostępność:
duża ilość
czas doręczenia:
48 godzin
Cena: 10,90 zł
Cena netto: 8,86 zł
szt

Przedmiotem tej transakcji jest książka obiektu budowlanego w 2 wersjach: oprawa miękka oraz oprawa twarda. Środek książki jest identyczny - zgodny z załącznikiem do Dz. U. nr 120 2003 roku.

 

Zgodnie z art. 64.1, ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, książkę obiektu budowlanego. 

 
Wzór księgi obiektu budowlanego ustanawia zał. nr 1 do Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz 1134
 
Kiedy mamy obowiązek prowadzenia księgi obiektu budowlanego?
Książkę obiektu budowlanego należy prowadzić praktycznie dla każdego obiektu budowlanego, dla którego istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Obowiązek ten dotyczy również obiektów już istniejących, niezależnie od daty ich oddania do użytkowania, jeżeli wcześniej nie występował obowiązek prowadzenia takiej książki. Jeżeli w przypadku istniejących wcześniej obiektów budowlanych jest prowadzona książka w odmiennej formie, niż to określają obecnie obowiązujące przepisy konieczne jest założenie nowej książki, po zakończeniu obecnie wypełnianego tomu.
 
Z obowiązku prowadzenia księgi obiektu budowlanego zwolnieni są:
 • właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • właściciele budynków budownictwa zagrodowego i letniskowego
 • właściciele i zarządcy dróg i obiektów mostowych oraz kładek dla pieszych i tuneli
 • właściciele budowli małej architektury i innych nie wymagających pozwolenia na budowę (art. 29 ust 1 Ustawy Prawo Budowlane)
 
Zakładanie książki i jej wypełnianie
Książkę należy założyć z chwilą przekazania obiektu do użytkowania i systematycznie prowadzić aż do jego rozbiórki. W przypadku gdy obiekt już istnieje, nową książkę zakładamy z chwilą wyczerpania miejsca na pisy w starej. Nowa książka powinna nawiązywać numeracją do poprzednio prowadzonych. Kolejne książki stanowią kolejne ponumerowane tomy dokumentacji. Książki nie trzeba rejestrować przez organ państwowego nadzoru budowlanego.
Należy w niej dokonywać zapisów dotyczących  przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudów w okresie użytkowania obiektu. Wpisy powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności i każdy wpis powinien zawierać dane identyfikujące dokument, będący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujące osobę która dokument wystawiła. Wpisy powinny być wykonywane starannie w sposób trwały, przez właściciela lub zarządcę obiektu, bądź osobę przez nich upoważnioną. Sprostowania błędów we wpisach dokonuje się przez przekreślenie wyrazów pojedynczą linią oraz umieszczenie daty i podpisu osoby dokonującej zmiany.   
 
Treść książki obiektu budowlanego oraz wymogi prawne
Książka ma format A4, jest wykonana w sposób trwały zapewniający przydatność do użytkowania w całym okresie funkcjonowania obiektu. Nasze książki spełniają wymogi oprawy trwałej, co oznacza, że są tak wykonane, że nie ma możliwości usunięcia, lub wymiany kartki, bez możliwości zniszczenia książki. Taka oprawa sprawia, że nie musimy sznurować i plombować książki. Książka ma ponumerowane kolejno strony.
Spis treści:
I. Wykaz osób upoważnionych do dokonywania wpisów do książki
II. Dane identyfikacyjne obiektu
III. Spis dokumentacji dołączony do książki obiektu
IV. Dane techniczne charakteryzujące obiekt
V. Plan sytuacyjny obiektu
VI. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności obiektu
VII. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu
VIII.1 Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu
VIII.2 Dane dotyczące opracowania technicznego
IX.1 Wykaz protokołów odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w obiekcie
IX.2 Dane dotyczące dokumentacji technicznej
X. Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu
XI. Wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu
 
 
Przechowywanie książki oraz dokumentacji obiektu budowlanego
Książkę obiektu budowlanego należy zakończyć gdy zapełnimy wszystkie rubryki w przynajmniej jednym dziale . Wtedy zakładamy nową książkę - stanowiącą kolejny tom dokumentacji, a starą należy dołączyć do dokumentacji obiektu.
Dokumenty stanowiące dokumentację obiektu budowlanego:
 • kolejne książki obiektu budowlanego
 • protokoły z kontroli obiektu budowlanego
 • oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznegoopracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie podczas jego użytkowania
 • dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza
 • instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i innych urządzeń związanych z obiektem
 
Instytucje uprawnione do kontrolowania książki obiektu budowlanego
 • Inspektorzy Nadzoru Budowlanego
 • Inspektorzy Inspekcji Sanitarnej
 • Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy
 • Inspektorzy Ochrony Środowiska
 • Kontrolerzy Państwowej Straży Pożarnej
 • Kontrolerzy Urzędu Skarbowego
 • Ubezpieczyciele
 
 

Dane techniczne

Format druku A4 (210 x 297)
Rodzaj papieru offset 80 g/m
Ilość kopii nie kopiuje
Kolory papieru biały
Kolor nadruku czarny
Rodzaj oprawy księga - oprawa miękka
Objętość 37 kartek
Numeracja stron tak
Zszywki tak
Kod kreskowy tak
Pakowanie 10/100

Produkty powiązane

Przepustka jednorazowa [Pu/A-102] Przepustka jednorazowa [Pu/A-102]
 • samokopiująca lub zwykła - do wyboru
 • blok 100 kartek
 • 2 wersje -samokopiująca i niekopiująca
Cena: 2,40 zł

Przepustka materiałowa [Pu/A-120] Przepustka materiałowa [Pu/A-120]
 • blok samokopiujący 2/3A5
 • oryginał + 1 kopia
 • 80 kartek.
Cena: 3,90 zł

Księga doręczeń przesyłek miejscowych [Pu/Kn-10] Księga doręczeń przesyłek miejscowych [Pu/Kn-10]
 • objętość 50 - 100 kartek
 • oprawa twarda STANDARD
 • brak konieczności plombowania
 • 588 / 1176 wpisów
 • Dz. U. 2011 r Nr 14, poz. 67
Cena: 9,90 zł

Księga kontroli [Pu/Kn-14] Księga kontroli [Pu/Kn-14]
 • objętość 20 kartek
 • oprawa zeszytowa miękka
Cena: 4,00 zł

Księga kancelaryjna [Pu/Kk] Księga kancelaryjna [Pu/Kk]
 • oprawa twarda w 3 kolorach okleiny
 • trwała mocna oprawa
 • 80 lub 200 kartek

 

Cena: 16,90 zł

Księga meldunkowa A4 [Pu/Km] Księga meldunkowa A4 [Pu/Km]
 • OIPRAWA MIĘKKA
 • oprawa twarda STANDARD
 • oprawa twarda LUX
 • objętość 40 - 80 200 kartek
Cena: 9,90 zł

Księga inwentarzowa A4/oprawa twarda [Pu/K-205] Księga inwentarzowa A4/oprawa twarda [Pu/K-205]
Książka w oprawie twardej, format A4, objętość 80 kartek - strony numerowane.
Cena: 19,90 zł

Księga środków trwałych A4, oprawa twarda [Pu/K-207] Księga środków trwałych A4, oprawa twarda [Pu/K-207]
 • oprawa twarda typy STANDARD
 • objętość 80 kartek
 • przeznaczona na 800 wpisów
Cena: 16,90 zł

Księga druków ścisłego zarachowania [Pu/K-210] Księga druków ścisłego zarachowania [Pu/K-210]
Książka jest przeznaczona do rejestracji wydanych druków ścisłego zarachowania takich jak: kwitariusze przychodowe oraz ewidencyjne opłat kwity parkingowe bilety wstępu kwity opłaty np. targowej Wzór książki jest zgodny z obowiązującymi aktami prawny...
Cena: 6,50 zł

Księga kontroli sanitarnej A5 [Pu/Ksn-1] Księga kontroli sanitarnej A5 [Pu/Ksn-1]
 • zeszyt A5 - opr albumowa
 • 10 kartek
 • numerowane strony
 • zgodna z Dz. U. nr 56, poz. 289 z 1985 r.
Cena: 3,00 zł

Opinie o produkcie (0)

Sklep internetowy DRUKI AKCYDENSOWE

Sklep internetowy Shoper.pl