LEGITYMACJA SŁUŻBOWA 0
LEGITYMACJA SŁUŻBOWA

Legitymacja służbowa to dokument potwierdzający tożsamość posiadacza oraz jego funkcje i uprawnienia do wykonywania czynności służbowych poza miejscem pracy. Posiada ona nazwę instytucji, która ją wystawiła, mię i nazwisko, zdjęcie, pełnioną funkcję, zakres uprawnień oraz okres jej ważności. Zwykle legitymacja służbowa jest ważna przez okres 1 roku, a jej ważność jest po tym czasie przedłużana. W Polsce występuje wiele wzorów i rodzajów legitymacji służbowych, wzory te, w większości przypadków,  są określone w załącznikach do dzienników ustaw.  

 

DLA KOGO LEGITYMACJA SŁUŻBOWA ?

Legitymację powinien mieć każdy pracownik urzędu lub instytucji, firmy np. ochroniarskiej, który wykonuje swoje czynności służbowe poza stałym miejscem pracy. W legitymacjach służbowych nie ma adresu zamieszkania pracownika oraz jego nr PESEL. Pracownik urzędu lub jakiejś instytucji, który wykonuje swoje czynności służbowe poza miejscem pracy może być zmuszony okazać dokument tożsamości. Okazanie dowodu osobistego powoduje ujawnienie zbędnych do wykonania czynności służbowych danych osobowych, takich jak na przykład PESEL, narażając pracownika na związane tym zagrożenia. Dlatego wystawienie pracownikom wykonującym swoje czynności poza urzędem jest praktycznie konieczne. 

 

KOMU WOLNO WŻYWAĆ GODŁA POLSKI ?

Używając wizerunku orła, należy pamiętać, że zgodnie z art. 28 ust. 4 w zw. Z art. 1 Konstytucji RP, podlega on ochronie prawnej. Szczegółowe zasady korzystania z godła ustalone są w ustawie o godle, barwach, hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Dz.U. 1980 nr 7 poz. 18. Wspomniana ustawa również kładzie nacisk na ochronę tego symbolu Polski. Kto może używać godła Polski określa art. 2a 

Art. 2a. Wizerunku orła ustalonego dla godła używają:

 1) organy władzy państwowej;

 2) organy administracji rządowej;

 3) gminy, związki międzygminne oraz ich organy;

 4) powiaty, związki powiatów oraz ich organy;

 4a) związki powiatowo-gminne oraz ich organy;

 4b) związki metropolitalne i ich organy;

 5) samorządy województw oraz ich organy;

 6) sądy, prokuratury i komornicy sądowi;

 7) samorządowe kolegia odwoławcze;

 8) regionalne izby obrachunkowe;

 9) jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

 10) jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju;

11) jednostki organizacyjne Służby Więziennej;

12) szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, państwowe szkoły wyższe, niepaństwowe szkoły wyższe;

13) inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne uprawniają je do używania wizerunku orła.

 

Innym instytucjom i firmom nie wolno używać legitymacji z godłem Polski.

 

 

RODZAJ LEGITYMACJI  PODSTAWA PRAWNA SYMBOL DRUKU  DOSTĘPNOŚĆ 
 Legitymacja SŁUŻBOWA   Pu/ Os-221   SPRAWDŹ
 Legitymacja SOŁTYSA   Pu/Os-221a   SPRAWDŹ
 Legitymacja RADNEGO   Pu/Os-221b   SPRAWDŹ
 Legitymacja PRACOWNIKA SOCJALNEGO  Dz. U. 2016, poz. 930 Pu/Os-221c   SPRAWDŹ
 Legitymacja INSTRUKTORA NAUKI JAZDY  Dz. U. 2016, poz. 1791 Pu/Os-221e   SPRAWDŹ
 Legitymacja EGZAMINATORA NAUKI JAZDY  Dz. U. 2016, poz. 1791 Pu/Os-221g   SPRAWDŹ
 Legitymacja STRAŻAKA PSP  Dz. U. 1997, poz. 1014 Pu/Os-221s   SPRAWDŹ
 Legitymacja STRAŻNIKA SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ  Dz. U. 1997, poz. 354 Pu/Os-221h   SPRAWDŹ
 Legitymacja STRAŻNIKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY RYBACKIEJ  Dz. U. 1997, poz. 354 Pu/Os-221g   SPRAWDŹ
 Legitymacja STRAŻNIKA PAŃSTWOWEJ STRAZY LEŚNEJ   Dz. U. Pu/Os-221k   SPRAWDŹ

 

INNE LEGITYMACJE

Oprócz legitymacji służbowych występują jeszcze legitymacje członkowskie potwierdzające przynależność do organizacji i stowarzyszeń oraz legitymacje potwierdzające określone uprawnienia. Wzory oraz zasady wystawiania tych legitymacji określają odrębne akty prawne lub wewnętrzne statuty tych organizacji.

 

LEGITYMACJA TO DRUK ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

Każda legitymacja aby była ważna musi mieć nadany unikalny numer. Format numeru oraz zakres numeracji ustala wystawca legitymacji. Każda instytucja, firma, czy organizacja wystawiająca legitymacje ma obowiązek prowadzenia ewidencji wydanych legitymacji, w której ewidencjonuje kolejne numery wydanych dokumentów, dane posiadacza legitymacji oraz datę wydania i podpis odbierającego dokument. Legitymacja staje się drukiem ścisłego zarachowania w chwili nadania jej numeru. 

 

NASZA OFERTA

Produkujemy i sprzedajemy legitymacje zgodne ze wzorami zamieszczonymi w załącznikach do dzienników ustaw. Aby dowiedzieć się więcej o interesującym nas produkcie należy wejść na stronę z jego szczegółowym opisem.

Wykonujemy też na zamówienie legitymacje personalizowane, według wzoru klienta. 

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium